Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2018/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 27/12/2018
Trích yếu hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Người ký NGUYỄN CHÍ DŨNG
Ngày hiệu lực 10/02/2019
Công báo 83 + 84
Văn bản liên quan