Thông tư 07/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 24/01/2017
Trích yếu hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Công báo 181 + 182
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2013

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 129/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2016