Thông tư 07/2016/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 10/03/2016
Trích yếu hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Người ký BÙI PHẠM KHÁNH
Ngày hiệu lực 01/05/2016
Công báo 279 + 280
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2015
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 10/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2010/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 29/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2010