Thông tư 07/2010/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2010/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 26/07/2010
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.
Người ký TRẦN VĂN TUẤN
Ngày hiệu lực 15/09/2010
Công báo 497 + 498
Văn bản liên quan