Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 06/VBHN-NHNN
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 19/01/2018
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực
Công báo 297 + 298
Văn bản liên quan