Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 06/VBHN-BYT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 19/04/2018
Trích yếu hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Người ký PHẠM LÊ TUẤN
Ngày hiệu lực
Công báo 545 + 546
Văn bản liên quan