Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 06/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 04/04/2017
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 317 + 318
Văn bản liên quan