Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 06/VBHN-BNV
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 03/07/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực
Công báo 565 + 566, 567 + 568
Văn bản liên quan