Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 06/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT
Ngày ban hành 13/03/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 13/03/2017
Công báo 209 + 210
Văn bản liên quan