Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 06/VBHN-BGDĐT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 05/06/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/ QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
Người ký NGUYỄN THỊ NGHĨA
Ngày hiệu lực
Công báo 515 + 516
Văn bản liên quan