Kế hoạch 06/KH-BCĐTĐKTCHĐND

Các thuộc tính
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 06/KH-BCĐTĐKTCHĐND
Cơ quan ban hành BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG
Ngày ban hành 19/01/2012
Trích yếu tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 19/01/2012
Công báo 163 + 164
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa xu giai đoạn 2011 -2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1682/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 27/09/2011
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2011