Chỉ thị 06/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 06/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 12/03/2014
Trích yếu về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 12/03/2014
Công báo 403 + 404
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 06/03/2014
  • Ngày có hiệu lực: 06/03/2014

về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 99/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 15/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2012