Chỉ thị 06/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 06/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/04/2015
Trích yếu về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 539 + 540
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 30/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015