Thông tư 06/2019/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2019/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 01/06/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 15/07/2019
Công báo 497 + 498
Văn bản liên quan