Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2017/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 05/12/2017
Trích yếu quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Người ký NGUYỄN CHÍ DŨNG
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan