Thông tư 06/2017/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2017/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 25/05/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Người ký TRẦN TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 26/05/2017
Công báo 439 + 440
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014