Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2014/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 14/10/2014
Trích yếu hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê.
Người ký BÙI QUANG VINH
Ngày hiệu lực 01/12/2014
Công báo 957 + 958
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2010

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014

quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 23/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2010/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
Văn bản dẫn chiếu

về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 216/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012