Thông tư 06/2013/TT-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2013/TT-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 08/02/2013
Trích yếu hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM TIẾN
Ngày hiệu lực 01/04/2013
Công báo 139 + 140
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012
Văn bản dẫn chiếu

về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 28/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2012