Luật 06/2012/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 06/2012/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 18/06/2012
Trích yếu bảo hiểm tiền gửi.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Công báo 473 + 474
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 32/2013/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014