Nghị định 06/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 06/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 02/02/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/04/2012
Công báo 149 + 150
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2013

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016