Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 05/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 30/08/2016
Trích yếu quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực
Công báo 1009+1010
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 19/2014/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 28/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014

quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 44/2012/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 23/10/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 41/2013/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 05/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014