Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 05/VBHN-BGDĐT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 05/06/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Người ký NGUYỄN THỊ NGHĨA
Ngày hiệu lực
Công báo 515 + 516
Văn bản liên quan