Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 05/VBHN-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 31/12/2015
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải.
Người ký VŨ HUY HOÀNG
Ngày hiệu lực
Công báo 75 + 76, 77 + 78
Văn bản liên quan