Chỉ thị 05/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 05/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/04/2013
Trích yếu về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 04/04/2013
Công báo 193 + 194
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1474/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 24/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2011

về việc triển khai thi hành Luật đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 22/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 22/01/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 326/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017