Thông tư 05/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 05/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 25/01/2019
Trích yếu hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/04/2019
Công báo 369 + 370, 371 + 372
Văn bản liên quan