Nghị định 05/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 05/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/01/2016
Trích yếu quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/03/2016
Công báo 117 + 118
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 73/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 27/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 87/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 30/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2013