Thông tư 05/2015/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 05/2015/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 23/03/2015
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.
Người ký NGUYỄN BẮC SON
Ngày hiệu lực 08/05/2015
Công báo 469 + 470, 471 + 472
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy đinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 132/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 24/2010/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 28/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2010