Nghị định 05/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 05/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/01/2014
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/03/2014
Công báo 163 + 164
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 116/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/12/2011
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 05/01/2016
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2016