Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 05/2012/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 03/12/2012
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 337 + 338
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2012/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
 • Ngày ban hành: 01/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012

hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013