Nghị định 05/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 05/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 02/02/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/04/2012
Công báo 149 + 150
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về đăng ký biện pháp bảo đảm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

về đăng ký giao dịch bảo đảm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2013