Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-UBDT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 05/2011/TTLT-UBDT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - ỦY BAN DÂN TỘC
Ngày ban hành 16/12/2011
Trích yếu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH - HOÀNG XUÂN LƯƠNG
Ngày hiệu lực 30/01/2012
Công báo 113 + 114
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010
Văn bản dẫn chiếu

về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2014