Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 31/03/2011
Trích yếu hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU - NGUYỄN VĂN TRUNG
Ngày hiệu lực 16/05/2011
Công báo 213 + 214
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN
  • Ngày ban hành: 23/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2014

hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 96/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 04/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/2011

hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 214/2015/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
  • Ngày ban hành: 13/08/2014
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2014