Luật 05/2011/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 05/2011/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 26/11/2011
Trích yếu Luật Cơ yếu.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/02/2012
Công báo 163 + 164
Văn bản liên quan