Thông tư 05/2010/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 05/2010/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 07/07/2010
Trích yếu quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người ký HOÀNG TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 25/08/2010
Công báo 445 + 446
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 03/2012/TT-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 30/03/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2012