Thông tư 05/2010/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 05/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 02/07/2010
Trích yếu quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.
Người ký NGUYỄN VĂN LẠNG
Ngày hiệu lực 16/08/2010
Công báo 443 + 444
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 25/2015/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 26/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/2016