Thông tư 04/2013/TT-BNV
Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 04/2013/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 16/04/2013
Trích yếu Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
Người ký VĂN TẤT THU
Công báo 257 + 258 - năm 2013