Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 04/VBHN-BYT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 26/12/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp.
Người ký PHẠM LÊ TUẤN
Ngày hiệu lực
Công báo 47 + 48
Văn bản liên quan