Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 04/VBHN-BTTTT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 17/12/2018
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Người ký NGUYỄN MẠNH HÙNG
Ngày hiệu lực
Công báo 63 + 64
Văn bản liên quan