Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 04/VBHN-BNNPTNT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 23/05/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực
Công báo 473 + 474
Văn bản liên quan