Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 04/NĐHN-BNV
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 21/05/2019
Trích yếu hợp nhất Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực
Công báo 459 + 460
Văn bản liên quan