Chỉ thị 04/CT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 04/CT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 17/09/2013
Trích yếu về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.
Người ký NGUYỄN VĂN BÌNH
Ngày hiệu lực 17/09/2013
Công báo 639 + 640
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2013/TT-NHNN
  • Ngày ban hành: 21/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 12/2013/TT-NHNN
  • Ngày ban hành: 27/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 09/2014/TT-NHNN
  • Ngày ban hành: 18/03/2014
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2014