Thông tư 04/2019/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 04/2019/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 24/05/2019
Trích yếu hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 15/07/2019
Công báo 471 + 472
Văn bản liên quan