Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 04/2019/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 01/04/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Người ký TRẦN THANH NAM
Ngày hiệu lực 16/05/2019
Công báo 399 + 400
Văn bản liên quan