Thông tư 04/2018/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 04/2018/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 27/03/2018
Trích yếu hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 15/05/2018
Công báo 529 + 530
Văn bản liên quan