Quyết định 04/2018/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 04/2018/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/01/2018
Trích yếu ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư.
Người ký TRỊNH ĐÌNH DŨNG
Ngày hiệu lực 10/03/2018
Công báo 345 + 346
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 158/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 29/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC- BTNMT ngày 28/9/2009 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT
  • Ngày ban hành: 25/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2012