Thông tư 04/2017/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 04/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 20/01/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Công báo 181 + 182
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 47/2015/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 14/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016