Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 04/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/01/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/03/2014
Công báo 163 + 164
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 201/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2015

hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 135/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 132/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 125/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 137/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2079+535 quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 145/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km124+720, Quốc lộ 19.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 146/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, Quốc lộ 91.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 167/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 168/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Ninh An (tại Km1425+200) quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016

hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148 + 1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 213/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km l064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 166/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 252/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016

quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 240/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 235/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 239/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 236/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 237/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 238/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 234/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 241/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 242/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 280/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 282/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 283/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014