Thông tư 04/2012/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 04/2012/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 13/04/2012
Trích yếu quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.
Người ký NGUYỄN BẮC SON
Ngày hiệu lực 01/06/2012
Công báo 357 + 358
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 25/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 06/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 50/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 24/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 83/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/09/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011