Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 04/2012/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 03/12/2012
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 337 + 338
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TAKDTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2012/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC
 • Ngày ban hành: 15/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013