Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 18/07/2011
Trích yếu hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP - PHẠM MINH HUÂN - TRUNG TƯỚNG ĐẶNG VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/09/2011
Công báo 447 + 448
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên,

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 30/01/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2011

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 23/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 53/2010/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 20/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010